Health care – امنیت اطلاعات و حریم بیماران

Health care – امنیت اطلاعات و حریم بیماران

امنیت در حــوزه بهداشت و درمان (Healthcare)

امنیت اطلاعات و حریم بیماران

Health care

مجموعه امکانات گسترده سایبروم (Cyberoam) امنیت نهادها و مراکز بهداشتی و درمانی را به شکلی متمرکز و در سرتاسر نقاط جغرافیایی تامین کرده و بستر را برای تله مدیسین (Telemedicine) یا درمان راه دور و انتقال اطلاعات درمانی به شکلی کاملا امن فراهم می کند.

 

موارد کلیدی

امنیت متمرکز

– کنترل و نظارت امنیتی متمرکز بر شبکه با بهره گیری از کنسول مرکزی سایبروم (CCC) و راهکار گزارش گیری و ثبت لاگ Cyberoam iView امکان پذیر می باشد. کار با دستگاه های امنیتی سایبروم آسان بوده و با پیاده سازی یک دستگاه واحد در موسسات درمانی مرکزی و مراکز دوردست می توان کلیه فرایندهای امنیتی را به شکلی کارامد ساماندهی کرده و مراکز درمانی واقع در نقاط پراکنده جغرافیایی را با متخصصان حاضر در کلینیک های مرکزی مرتبط نمود.

 

تایید امنیتی مبتنی بر هویت

– فناوری لایه هشتم سایبروم بر اساس هویت کاربر، کنترل دسترسی و شناسایی کاربران را بر اساس نام کاربری امکان پذیر کرده و سطح بالایی از امنیت را برای شبکه های Wi-Fi و اندپوینت های مشترک میان پزشکان، ایستگاه های پرستاری و سایر پرسنل درمانی فراهم می آورد. دستگاه های امنیتی سایبروم اتصال مطمئن و ایمن را بدون هیچگونه تهدیدی از بابت نفوذ بدافزارها فراهم کرده و پزشکانی را از منزل یا از مراکز درمانی دوردست به شبکه مرکزی متصل می نماید.

 

انطباق با HIPAA

– امکانات و کنترل های هویت محور سایبروم، مراکز و موسسات درمانی را در مطابقت با الزامات قانونی HIPAA و محافظت از رکوردهای پزشکی بیماران و اطلاعات پرسنل درمانی یاری می رساند. راهکارهای گزارش گیری بر دستگاه در سیستم های امنیتی سایبروم در کنار Cyberoam iView، دید عمیق و کنترل کاملی نسبت به تمام فعل و انفعالات رخ داده در شبکه گسترده در سرتاسر دنیا فراهم می آورد. گزارشات امنیتی ریل تایم و مبتنی بر هویت از فعالیت هایی چون مصرف Web، استفاده از ایمیل، تلاش برای رفتن به سایت های مسدود شده، اپلیکیشن های بیشتر استفاده شده و بسیاری موارد دیگر، تسلط و دید کاملی از فعالیت های کاربران فراهم کرده و فرایندهای بازرسی و پیگیری های فورنسیک را با سرعتی به مراتب بیشتر امکان پذیر می سازد.