منابع سایبروم 24

فایروال سایبروم نسل جدید Cyberoam CR1000iNG-XP

فایروال های نسل جدید سایبروم برای امنیت شبکه های سازمانی CR1000iNG-XP سیار بودن قسمتی از نیروی کار، منجر به ایجاد تقاضا برای دسترسی به منابع شبکه در هر زمان و مکانی شده است. همچنین افزایش روزافزون شمار کاربرانی چون مشتریان و...

مشاهده بیشتر ...

فایروال Cyberoam CR750iNG-XP

سیار بودن قسمتی از نیروی کار، منجر به ایجاد تقاضا برای دسترسی به منابع شبکه در هر زمان و مکانی شده است. همچنین افزایش روزافزون شمار کاربرانی چون مشتریان و همکاران که از بیرون به شبکه شرکت متصل می شوند، رشد افسار گسیخته...

مشاهده بیشتر ...

فایروال سایبروم Cyberoam CR500iNG-XP

فایروال های نسل جدید سایبروم برای امنیت شبکه های سازمانی   CR500iNG-XP سیار بودن قسمتی از نیروی کار، منجر به ایجاد تقاضا برای دسترسی به منابع شبکه در هر زمان و مکانی شده است. همچنین افزایش روزافزون شمار کاربرانی چون...

مشاهده بیشتر ...
نسل جدید سیستم های امنیت شبکه سایبروم

نسل جدید سیستم های امنیت شبکه سایبروم

نسل جدید سیستم های امنیت شبکه سایبروم رشد روزافزون روندهایی چون مجازی سازی، کثرت بالای اپلیکیشن ها، استفاده بیش از پیش از اپلیکیشن های تحت وب و BYOD، آمادگی و تجهیز شرکت ها و سازمان ها را به فناوری ها و راهکارهای جدید امری...

مشاهده بیشتر ...
صفحه3 از3123