Cyberoam IPv6 Ready Support

Cyberoam IPv6 Ready Support

پشتیبانی از IPv6

پیش به سوی اینترنت جدید

سایبروم (Cyberoam) از لوگوی طلایی سازگار با فناوری IPv6 برخوردار است که محصولات آنرا در انتقال تدریجی از IPv4 به سمت آینده پیش روی اینترنت و تقاضاهای به مراتب بیشتر برای IP آدرس ها آماده می سازد. محصولات IPv6-سازگار سایبروم، شرکت ها را برای این آینده نه چندان دور آماده و مهیا می کند.

  • سایبروم دارای لوگوی طلایی گواهی “IPv6 Ready” از طرف Forum IPv6 می باشد.
  • این گواهی نشان از توانایی سیستم های سایبروم در شناسایی و پردازش ترافیک IPv6 بوده و تضمین کننده انتقال نرم و تدریجی شرکت ها به سمت بهره مندی از این فناوری می باشد.
  • لوگوی طلایی سایبروم حاصل بیش از ۳۰۰۰ آزمایش مختلف در سطح جهانی و توسط IPv6 Forum می باشد.