فناوری لایه هشتم سایبروم

فناوری لایه هشتم سایبروم

Cyberoam Layer 8 Technology

سایبروم با استفاده از Layer 8 امنیت را بر اساس هویت کاربر برقرار میکند

سازمان ها و شرکت های امروزی بسیاری، اهمیت کمی برای حیاتی ترین عامل آسیب پذیری امنیت شبکه قائل شده اند و گاه آن را به فراموشی سپرده اند. این عامل حیاتی همان Layer 8 یا عامل انسانی است که با کنترل آن زمینه بسیاری از تهدیدات ازبین می رود.

UTM های سایبروم برای این مسئله لایه ۸ را به کار گرفته اند و هویت کاربر را به معیارهای فایروال افزوده اند و امنیت مستحکم تری ایجاید نموده اند.

لایه هشتم سایبروم مدیران شبکه ها را قادر می سازد تا با شناسایی و نظارت بر فعالیت کاربران، با آسودگی بیشتری سیاستهای موردنظر خود را اعمال نمایند.

درباره Cyberoam Layer 8 بیشتر بدانید