Cyberoam Solutions

راهکارها (Solutions)

Cyberoam Solutions

سایبروم (Cyberoam) ارائه دهنده مجموعه جامعی از امکانات امنیتی مختص به شبکه، وب و محتوا، اپلیکیشن و ایمیل می باشد. علاوه بر این موارد، راهکارهای بخصوصی برای دسترسی راه دور (remote access) و جلوگیری از نشت داده ها توسط این شرکت معرفی شده است. مدیریت متمرکز سایبروم، سازمان ها را در پیاده سازی بالاترین سطح امنیتی توانمند کرده در حالیکه امکان کنترل و مدیریت تمامی جنبه های شبکه را از مکان های محتلف در سرتاسر دنیا فراهم می سازد.

سایبروم با تکیه بر پالیسی های Layer 8 مبتنی بر هویت (identity based)، حفاظی نفوذ ناپذیر را توام با انعطاف بی نظیر فراهم کرده و با امکان گرد آمدن امکانات جامع امنیتی روی یک دستگاه مستقل، هزینه های سرمایه ای و عملیاتی کاهش چشمگیری یافته و پیاده سازی راهکار امنیتی به ساده ترین شکل میسر می باشد.

بر اساس نیازهای کاری

 • امنیت شبکه
 • امنیت وب و محتوا
 • امنیت ایمیل
 • امنیت اپلیکیشن
 • امنیت مجازی
 • دسترسی ایمن راه دور
 • لاگ و گزارش گیری
 • اتصال WAN
 • جلوگیری از نشت داده
 • مدیریت پهنای باند
 • مدیریت متمرکز
 • امنیتSCADA  ICS &

مقیاس شبکه

   شعبات و دفاتر کوچک     شرکت های کوچک و متوسط    شرکت های بزرگ

 

برحسب حوزه فعالیت

 •  MSSP
 • فروش
 •  بهداشت و درمان
 • امور مالی و بانکداری
 •  آموزش
 • کنترل صنعتی و SCADA
 • حکومت و دفاع
 • سرویس دهندگان اینترنت و ایمیل