UTM چیست؟

UTM چیست؟

UTM چیست؟ مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) با دستگاه UTM، کارکردهای مختلف امنیتی و شبکه ای را در یک دستگاه با یکدیگر ادغام می کند تا از کسب و کارهای کوچک و متوسط محافظت نماید و در عین حال زیرساخت آن ها را ساده تر کند. این کار به رهبران کسب و کارها اجازه می دهد تا زمان و منابع بیشتری را برای رشد درآمد و سودآوری صرف نمایند. همچنین مدیریت یکپارچه تهدیدات به مدیران این امکان را می دهد تا به طور کامل از نیروی کار سیار، سرویس های ابری و دیگر فناوری های در حال ظهور به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند. در عین حال این کار سبب کاهش ریسک های تحمیل شده توسط باج افزارها، فیشینگ و دیگر تهدیدات امنیت سایبری در حال تکامل می شود.
به طور معمول مدیریت یکپارچه تهدیدات با امنیت شبکه، امنیت ایمیل و امنیت وب در یک راهکار واحد ترکیب می شوند. اخیراً این راهکار شبکه های سیمی و بی سیم را به عنوان مجموعه قابلیت های پایه ای خود در نظر گرفته است. امروزه راهکارهای مدیریت یکپارچه تهدیدات آیتم هایی چون نقاط انتهایی، sandboxing و دیگر کارکردهای امنیتی را با توسعه شبکه های اضافی و مدیریت مبتنی بر ابر را نیز به راهکار خود افزوده است. مدیریت یکپارچه تهدیدات (utm) فورتینت شامل موارد ذیل است:

  • فناوری های امنیتی پیشرو در صنعت به منظور حفاظت از کسب و کارها در برابر تهدیدات امنیت سایبری همانند باج افزارها، فیشینگ و غیره.
  • ادغام راهکارهای شبکه و امنیت برای ساده سازی زیرساخت سیمی و بی سیم فناوری اطلاعات
  • مدیریت مبتنی بر ابر برای مدیریت ساده و توزیع شده
  • راهکار قابل توسعه که با رشد کسب و کار ارتقاء می یابد و تهدیدات مختلف را در بر می گیرد.

وبسایت سایبروم24 در مورد UTM توضیح می دهد.

مدیران کسب و کارهای کوچک می بایست بر رشد کسب و کارهای خود و نه فناوری اطلاعات تمرکز کنند. راهکارهای SMB مربوط به شرکت Fortinet در زمان و منابع صرفه جویی می کنند. ویژگی های فایروال Fortinet که در موفقیت شرکت ها تاثیرگذار است عبارتند از:

  • دسترسی به امنیت یکپارچه
  • وجود استراتژی راهبری همکاری
  • و موارد بسیار دیگر