سایبروم | مانیتورینگ و هشدار

ابزارهای مانیتورینگ و هشدار سایبروم Cyberoam سایبروم

سیستم مانیتورینگ سایبروم

سیستم مانیتورینگ و هشدار هوشمند سایبروم اطلاعات لحظه‌ به لحظه، ریز،‌ دقیق و کاملی از تهدیدات شبکه و سیستم ها ارائه می‌کند