رجیستر کردن و فعال سازی لایسنس دستگاه های سایبروم

رجیستر کردن و فعال سازی لایسنس دستگاه های سایبروم

رجیستر کردن:
مقدمه : برای فعال سازی لایسنس سایبروم حتما نیاز است که دستگاه رجیستر شده باشد .
مرحله ۱: مراجعه به سایتhttp://customer.cyberoam.com:

رجیستر کردن سایبروم را در این پست بخوانید.

انتخاب گزینه Register your Appliance

مرحله ۲: پر کردن اطلاعات مورد نیار و انتخاب گزینه ی I Agree

گزینه I Agree را در رجیستر کردن سایبروم انتخاب کنید.

 

در قسمتی از اطلاعات نیاز به شماره سریال دستگاه (APPLINCE KEY)می باشد که در هنگام ورود به دستگاه در سمت چپ Dashboard میتوان آن را دید مانند عکس زیر :

شماره سریال دستگاه در سایبروم را وارد نمایید.

مرحله ۱: مراجعه به سایتhttp://customer.cyberoam.com:

و انتخاب گزینه SIGN IN

فعال سازی لایسنس سایبروم به این صورت انجام می شود.

در صفحه باز شده گزینه ی subscribe  را انتخاب میکنیم :

برای subscribe در فعالسازی لایسنس سایبروم مراحل زیر را طی کنید.

در صفحه بعدی گزینه ی Subscribe  را انتخاب میکنیم

در این مرحله از فعالسازی لایسنس سایبروم، گزینه subscribe را انتخاب کنید.

شماره سریال لایسنس را وارد میکنیم و گزینه ی Verify را انتخاب میکنیم مانند عکس زیر :

در این پست Verify لایسنس سایبروم را بخوانید.

و در اخر گزینه ی Subscribe را انتخاب میکنم و لایسنس ها فعال می شوند.

مرحله ی ۲: در اخر باید به دستگاه Log in کرده و مانند تصویر زیر روی گزینه ی Synchronize کلیک کنیم :

همگام سازی در لایسنس سایبروم را در این پست بخوانید.

قابل به ذکر می باشد به دلیل تحریم ها نیاز است که در دستگاها تغییراتی را ایجاد کرد که این تغییرات را باید در قسمت زیر انجام داد.

Network > DNS>DNS Host Entry

تغییر در دستگاه های سایبروم را باید در این قسمت انجام داد.